hosting menu left
hosting menu right


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

PARTNERIAI

FACEBOOK

Sekite choro veiklą Facebook'e

Home Natos (dalyviams)
Natos (dalyviams)

 

TAUTIŠKA GIESMĖMuz. ir eil. Vinco Kudirkos.

MIŠRUS CHORAS


LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ Muz. Stasio Šimkaus, eil. Jurgio Zauerveino.

MISRUS CHORAS


GIMTINĖS BERŽAI Muz. Pranciškaus Beinario, eil. nežinomo autoriaus.

MIŠRUS CHORAS


„AUGO BERNELIS“ Liongino Abariaus išplėtota lietuvių liaudies daina.

MIŠRUS CHORAS


PAMARIO DAINOS Muz. Giedriaus Svilainio, lietuvių liaudies žodžiai, Leonido Abario aranžuotė.

MIŠRUS CHORAS

MISRUS CHORAS KLAVYRAS

LYGIŲ BALSŲ CHORAS

LYGIŲ BALSŲ CHORAS KLAVYRAS


ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI“ Muz. Nijolės Sinkevičiūtės, eil. Vlado Braziūno.

MIŠRUS CHORAS


MANO NAMAI“ Muz. ir eil. Eglės Sirvidytės, ar. chorui Danguolės Beinarytės.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRUS CHORAS KLAVYRAS

SAA CHORAS

SAA KLAVYRAS


O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO“ Donato Zakaro išplėtota dzūkų krašto lietuvių liaudies daina.

MIŠRUS CHORAS


„MŪSŲ ŽEMĖ Muz. Sauliaus Petreikio, Donato Petreikio, eil. Rimvydo Stankevičiaus, ar. Rimvydo Mitkaus

MIŠRUS CHORAS
KLAVYRAS


„SAVO ŽEMĖS VAIKAI Muz. Dainiaus Pulausko, eil. Jolantos Milišauskaitės.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRUS CHORAS KLAVYRAS

SSAA CHORAS

SSAA KLAVYRAS


„BIČIŲ DAINELĖ Muz Zitos Bružaitės, eil. Ramutės Skučaitės (kūrinys dainuojamas visų chorų: tiek mišrūs, tiek lygių balsų, tiek jaunių.). Dainos įrašas: <KLAUSYTI>.

SA CHORAS

SA CHORAS KLAVYRAS


VILTIES DAINA Muz. Gintauto Abariaus, eil. Jono Liniausko, ar. Leonido Abario.

MIŠRUS CHORAS

KLAVYRAS


LAKŠTINGALŲ PILIS Muz. Leonido Abario, eil. Ramutės Skučaitės.

MIŠRUS CHORAS

SSA CHORAS


ŽMONĖS ANT KALNŲ Muz. Laimio Vilkončiaus, eil. Sigito Gedos.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRAUS CHORO KLAVYRAS

SAA CHORAS

SAA CHORO KLAVYRAS


BROLIS Muz. Sauliaus Petreikio, Rimvydo Mitkaus, eil. Dovilės Petreikienės.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRAUS CHORO KLAVYRAS

KŪRINIO ĮRAŠAS <KLAUSYTI>

KŪRINIO MINUSINĖ FONOGRAMA <KLAUSYTI>


DAINŲ DAINELĖS Muz. Dariaus Polikaičio, eil. Maironio.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRAUS CHORO KLAVYRAS

JAUNIŲ CHORAS (GREITU METU BUS ĮKELTA)


TĖVYNE MŪSŲ Muz. Vaclovo Augustino, eil. Vlado Braziūno.

MIŠRUS CHORAS

JAUNIŲ CHORAS (SSA)

LYGIŲ BALSŲ CHORAS (SATB)


DĖL TOS DAINOS Muz. Laimio Vilkončiaus, eil. Justino Marcinkevičiaus.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRAUS CHORO KLAVYRAS

SA CHORAS

SA CHORO KLAVYRAS

TB CHORAS

TB CHORO KLAVYRAS


KUR GIRIA ŽALIUOJA Muz. Juozo Gudavičiaus, eil. Ksavero Sakalausko─ Vanagėlio.

MIŠRUS CHORAS


LIETUVA BRANGIMuz. Juozo Naujalio, eil. Maironio.

MIŠRUS CHORAS (Vyrai dainuoja dvibalsį variantą. Jei yra galimybė, merginos dainuoja tribalsį variantą).


„MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ“ Muz. Vytauto Kernagio, eil. Vytauto Kernagio, Salomėjos, Neries, Juozo Erlicko, ar. Artūro Anusausko.

MIŠRUS CHORAS

MIŠRAUS CHORO KLAVYRAS

SA CHORAS

SA CHORO KLAVYRAS

TB CHORAS

TB CHORO KLAVYRAS


Vardan tos, Lietuvos Muz. ir eil. Raimundo Martinkėno

MIŠRUS CHORAS
KLAVYRAS


 


website hosting main area bottom

Sukurta su Joomla!. Designed by: free Joomla template  Valid XHTML and CSS.